POLYDEA SRL

Polydea fastställde sin mission för tjugo år sedan, nämligen att ge stöd i fråga om normer och teknik till byggföretag som använder maskiner och produkter i sin verksamhet, så att normer och gemenskapsdirektiv inte ska upplevas som ett hinder, utan som en möjlighet. Vi kontrollerar maskiner och anläggningar så de stämmer överens med CE-märkningens krav. Maskiners och anläggningars överensstämmelse med lagstadgade minimikrav på området. Kontroll av leksaker, medicinsk utrustning, elektrisk utrustning, trycksatt utrustning för CE-märkning. Utrustning och tillbehör för lyft Mekanisk och elektrisk utformning. Instruktioner och användarmanualer för maskiner, anläggningar, fartyg och produkter av alla slag. Teknisk utbildning om CE-märkning. Teknisk och juridisk rådgivning. Bullermätning av maskiner och miljöer. Planering och utformning av ATEX-områden för maskiner och miljö.

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • SEDE

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kvalitetskontroll och certifikat
 • Säkerhet ombord
 • mekanisk utformning
 • Utvärdering av akustik
 • Varuhantering och lagring
 • teknisk rådgivning inom lyftning
 • teknisk rådgivning
 • Industriell rådgivning
 • rådgivning om säkra anläggningar
 • certifiering av byggprodukter
 • ljudmätning
 • rådgivning om lagdekret 81/08
 • säkerhetsrådgivning för industrianläggningar
 • rådgivning i arbetssäkerhetsfrågor
 • säkerhetsrelaterade aktiviteter
 • anpassning till säkerhetsnormer verktygsmaskiner
 • anpassning till säkerhetsnormer anläggningar
 • anpassning till normerna för förebyggande av arbetsolyckor
 • tjänster bulleranalys och kontroll
 • bulleranalys
 • säkerhetskonsulter, och -tjänster
 • ce-märkning
 • säkerhetscertifieringar på arbetsplatsen
 • arbetsmiljösäkerhet

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  antal anställda
 • 1 – 10
  Säljare

Organisation

 • År då företaget grundades
  1995
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte,
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R30439380 3030 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
POLYDEA SRL

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen POLYDEA SRL,
registrera ert företag nu!

HELPDESK