Oxxynova erbjuder destillativ bearbetning av kemiska material och är specialiserade på destillering av glykoler (1, 4-butandiol – BDO, MEG, DEG och TEG), samt lösningsmedel som t.ex. metanol, tetrahydrofuran och etanol inom ramen för lagen om cirkulär ekonomi. Dessutom producerar företaget sedan 40 år tillbaka DMT, ett halvfabrikat som används vid tillverkningen av tekniska plastmaterial som t.ex. PBT eller PET – polyester. DMT används dock även vid tillverkningen av CHDM och den ftalatfria mjukgöraren DOTP. Oxxynova har monopol på marknaden och levererar DMT i flytande eller fast form till både den europeiska och globala plastindustrin. Tack vare godkännandet BauA från 2020-09-02 resp. 09, det internationella certifikatet för kvalitetssystem kan Oxxynova dessutom erbjuda etanolbaserade desinfektionsmedel för händer (83 %) och ytor (80 %) efter WHO: s recept.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 101 - 200
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1977
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Oxxynova GmbH
 • Logistik
 • DMT (Dimethylterephthalat)

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Plast - Basprodukter för industri
 • Butandiol
 • Råmaterial av konstfiber
 • Kemiprodukter för den grafiska industrin
 • Kemiprodukter för plastindustrin
 • Kemiska mellanprodukter
 • Kemtekniska tjänster
 • Kemtekniska produkter
 • desinfektionsmedel för medicintekniska sektorn
 • Destillering som beställningsarbete
 • Dietylenglykol (DEG)
 • Dimetyltereftalat
 • Glykoler
 • Handrengöring, antibakteriell
 • Limprodukter
 • Plastmaterial, tekniska
 • plastråvaror
 • Lagring av petrokemiska produkter
 • Kontraktsarbete för kemisk-tekniska vätskor
 • Kontraktstillverkning av råvaror i pulverform
 • Monoetylenglykol (MEG)
 • Neopentylglykol
 • Pappersråvaror
 • Polybutylentereftalat (PBT)
 • Polyetylenglykol (PEG)
 • Råmaterial av polyuretan
 • Tetrahydrofuran
 • desinficeringsmedel
 • Ethanol
 • Metanol
Utöka listan
4254 p v