OHMEX INDUSTRIELLE ELEKTROWÄRME GMBH - the competent partner for electrical process heaters

Tyskland

Factory icon Tillverkare/ Producent

OHMEX INDUSTRIELLE ELEKTROWÄRME GMBH
Web icon
Kontakt

Företaget OhmEx Industrielle Elektrowärme GmbH utformar, tillverkar och levererar kundanpassad utrustning för elektrisk processvärme och elektriska ställverk för användning på säkert område och för explosionssäkra zoner enligt ATEX, IECEx. Utrustningen för processvärme är CE-märkt i enlighet med de aktuella CENELEC-normerna och motsvarar de gällande IEC-normerna. Våra kärnkompetenser och tjänster är: Rådgivning (genomförbarhetsstudie/ekonomisk analys/offert), planering (konceptdesign/3D-konstruktion/termodynamiska beräkningar/konceptprovning), tillverkning (mekanisk tillverkning/svetsning/elarbeten/tryckkärl/godkännande, t.ex. TÜV/slutkontroll), idrifttagning (dokumentation/personalutbildning). Tillsammans med vår externa tillverkningspartner Mainsite Technologies GmbH skapar vi förutsättningar för effektiva, innovativa och kostnadseffektiva produktlösningar. Toppkvalitet är standard hos oss.

Översikt över produktkatalogen

English Se de 29 produkterna

Dokumentation

Företagsinformation

Nyckelsiffror

 • Antal anställda
  1 – 10

Organisation

 • År då företaget grundades
  2006
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industriell uppvärmning - Anläggningar och utrustning
 • aggregat för vattenburen värme
 • Elpannor – ackumulatorer
 • radiatorer
 • termostater
 • industrivärme
 • värmefläktar
 • Elektriska värmeelement för industriell användning
 • gaseldade luftvärmare
 • Oljeförvärmare