Företaget OhmEx Industrielle Elektrowärme GmbH utformar, tillverkar och levererar kundanpassad utrustning för elektrisk processvärme och elektriska ställverk för användning på säkert område och för explosionssäkra zoner enligt ATEX, IECEx. Utrustningen för processvärme är CE-märkt i enlighet med de aktuella CENELEC-normerna och motsvarar de gällande IEC-normerna. Våra kärnkompetenser och tjänster är: Rådgivning (genomförbarhetsstudie/ekonomisk analys/offert), planering (konceptdesign/3D-konstruktion/termodynamiska beräkningar/konceptprovning), tillverkning (mekanisk tillverkning/svetsning/elarbeten/tryckkärl/godkännande, t.ex. TÜV/slutkontroll), idrifttagning (dokumentation/personalutbildning). Tillsammans med vår externa tillverkningspartner Mainsite Technologies GmbH skapar vi förutsättningar för effektiva, innovativa och kostnadseffektiva produktlösningar. Toppkvalitet är standard hos oss.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2006
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
  Se övrig verksamhet
  • Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • electric steam heater
 • electric steam heater
 • electrical air heater

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industriell uppvärmning - Anläggningar och utrustning
 • Oljeförvärmare
 • Uppvärmningsflänsar
 • Luftvärmare
 • Tillverkning av andra ugnar och brännare
 • Förvärmare för kylvatten
 • Elektriska processvärmare
 • Rumsvärmare
 • Elpatroner
 • Värmeanordningar
 • Varmluftsfläktar
 • Elektriska flänsvärmare
 • Elektriska ställverk
 • Elektriska luftvärmare
 • Elektriska genomströmningsvärmare
 • Elektriska processvärmeanläggningar
 • Processvärmare
 • aggregat för vattenburen värme
 • Elpannor – ackumulatorer
 • radiatorer
 • termostater
 • industrivärme
 • värmefläktar
 • Elektriska värmeelement för industriell användning
 • gaseldade luftvärmare
 • gasradiatorer
 • Elvärme för industrin
 • Blåsradiatorer - Industriell uppvärmning
 • service för värmeanläggningar
Utöka listan
4254 p v