MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA

Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. har sedan 1968 konstruerat, tillverkat och installerat innovativa system för bearbetning och återvinning av avfall, samt anläggningar för uppsugning och rening av luft. Vi utvecklar och tillverkar bland annat komposteringssystem med biostabilisering av organiskt material i komposterare och system för biostabilisering av fast stadsavfall, för tillverkning av biobränsle från avfall samt luktborttagningsanläggningar med biofilter och tvättar.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Suction systems

 • COMPOSTING PLANTS

 • SUCTION HOODS

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Insugning av rök - Anläggningar
 • påsfilter
 • Bearbetning och återvinning av avfall, maskiner och anläggningar
 • behandling av avfall
 • återvinning av fuktigt avfall
 • tvättverk
 • komposterare
 • biofilter
 • kompostanläggningar
 • luftrening - apparater och utrustning
 • Filtrering - apparater och förnödenheter
 • luftfiltrering - utrustning
 • industriella suganläggningar
 • anläggningar för dammuppsugning

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1968
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A72823500 1660 v