MININI SPA

Företaget Minini Imballaggi Srl saluför big bag-säckar för följande sektorer: miljö, gruvdrift, plast, kemi, livsmedel och ekologi. Extremt starka, i synnerhet tack vare antivälvningssytemet, är de anpassade till transport av avfall i bulk och av all produkt i fast form, i pulver, flis eller granulat. De erbjuder högsta säkerhetsnivå för transport av avfall och gods som betraktas som icke-farligt i enlighet med standard UNI EN ISO 21898 och A.D.R.-avtalet för farliga varor. Företaget täcker idag 25 % av den italienska inslagningsmarknaden. Big bag-säcken är ett emballage av högsta rang som undviker användningen av andra emballage av andra och tredje kategori. Den kan vikas ihop, vilket minskar det nödvändiga utrymmet, den är återanvändbar, utgör ett utmärkt reklamunderlag (kundanpassad med företagets logotyp), dess användning är säker därför att den inte ger upphov till någon ämnesspridning eller kontaminering av arbetsutrymmet

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • minini imballaggi srl

 • produzione big bags

 • sacconi big bag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Förpackning på beställning
 • säckar för asbestsanering
 • säckar för asbestsanering
 • stora säckar för avfall
 • storsäckar för asbest
 • storsäckar för mjöl
 • storsäckar för farligt gods
 • antistatiska bulksäckar big bag
 • stora big bag-säckar
 • säckar för farligt gods
 • big bag-säckar farligt avfall
 • emballage för livsmedel
 • emballage för farligt gods
 • eco bag
 • big bags för livsmedel
 • big bags
 • big bags kemiska produkter
 • big bags för gruvämnen
 • antistatiska atex-big bags
 • läckagefria big bags
 • individualiserade big bags
 • big bag för asbestsanering
 • big bags för livsmedel
 • big bag haccp

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1928
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R45570840 110 d