METALLURGICAL TREATMENT SYSTEMS SRL

Vår längtan till framtiden är en oemotståndlig drivkraft! För MT Systems är kvalitet inte bara en fråga om en noggrann utformning, den omsorg som läggs vid uppförandet av våra anläggningar, valet av material som används och vår strävan efter att alltid hitta de bästa lösningarna, utan kvalitet är för oss även att efterforska den optimala processen och utveckla vår automatisering. Våra innovationssatsningar grundas på sofistikerad teknik och lämnar inget utrymme åt improvisation och bristande precision.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • SEDE

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Datateknik
 • Termotekniktjänster
 • Processteknik
 • Rådgivning om ytbehandling av metall
 • Modernisering av maskiner
 • industrianläggningar
 • elinstallationer
 • utformning av anläggningar

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning
 
 

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A94694501 546 v d