Företaget är verksamt inom varvsindustrin och ägnar sig åt reparationer av fartyg, all rivningsverksamhet med återvinning av båtar och fartyg för vilka det utför asbestrening och miljösanering. Företaget utarbetar planer för återvinning av fartyg även på tredje parts vägnar, förverkligar dem och genomför deras hantering. Företaget river industrianläggningar, hanterar lagring, återvinning, behandling, bortskaffande, transport av special- och farligt avfall även utomlands.

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Skeppsvarv - Reparation och underhåll
 • Industriavfall - Elimineringservice
 • Hantering av industriavfall
 • Avfallsbehandling och -återvinning - Maskiner och anläggningar
 • Lagring och uppsamling av avfall - Material
 • Skrot och byggnadsavfall - återanvändning
 • återvinning avfall
 • eliminering av järnhaltigt avfall
 • eliminering av specialavfall
 • lagring av demoleringsmateriel
 • asbestsanering
 • sanering industriella anläggningar
 • sanering av nedlagda industriområden
Utöka listan
S46985871 1581 p v