MACPHERSON MARINE SURVEYORS

Peritaciones relacionadas con el transporte marítimo y terrestre

Vi arbetar med expertutlåtanden när det gäller land- och sjötransporter. Vi inspekterar skador på båtar och varor. Lastnings- och lossningskontroller av bulklaster och containrar.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Comisarios de averías

 • Comisarios de averías

 • Comisarios de averías

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Haverikontrollörer
 • sjöfartsexpertis
 • leverantör av maritim utrustning
 • båtinspektioner
 • yachtinspektioner
 • sjöräddning
 • frakt
 • sjöförsäkringar

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

546 v