ECOMAC S.r.l. bildades 1997 och tillverkar maskiner för miljöverksamhet, exempelvis vattenrening för samhälle och industri, och behandling av slamavfall. Ett arbetslag (ledning och medarbetare) med omkring 20 års erfarenhet, smidighet och tillgänglighet för kunderna har gjort att företaget på några år utvecklats både när det gäller omsättning och personal, och dessutom stadigt ökat sin andel av marknaden.

Företagets webbplats

  • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

  • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
  • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Miljöskydd - Maskiner och utrustning
  • kompletta anläggningar för rening av industriellt avloppsvatten
  • filtergaller för rening av avloppsvatten
  • utrustning för filtrering
  • kompletta anläggningar för behandling och biologisk rening av vatten
  • filtreringsmaskiner
  • maskiner för slambehandling
R47640943 546 p v