Vi är ledande på världsmarknaden när det gäller processlösningar för högviskositetsteknik. Vår huvudsakliga teknik utvecklades för ca 50 år sedan av Heinz List. Tekniken används för processer inom områdena torkning, blandning och reaktioner av klibbiga, degiga , pastaliknande och porösa produkter. Våra lösningar erbjuder olika metoder för att intensifiera industriprocesser. Tekniken sätts in i processindustrin, särskilt vid tillverkning av polymerer och elastomerer. Vi är stolta över att vara den tekniska måttstocken för flera olika tillämpningar i den här branschen. Det är vår målsättning att revolutionera processerna även på andra tillämpningsområden i andra branscher och hjälpa tillverkare att med LIST utveckla en effektiv, hållbar och miljövänlig tillverkningsprocess. Modern processteknik måste idag vara hållbar och miljövänlig.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt
 • Recruitment site

Företags sociala media

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Test Center
 • Zwei-Wellen Knet-Reaktor
 • Ein-Wellen Knet-Reaktor

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Återvinning - Anläggningar och utrustning
 • Knådningsreaktorteknik
 • Envågig knådningsreaktor
 • Tvåvågig knådningsreaktor
 • Pilotknådningsreaktorer
 • Tillbehör till knådningsreaktorer
 • LIST-pitlotenheter för uthyrning
 • Anläggningar för termisk processteknik
 • Ingenjörsbyråer för termisk separering
 • Ingenjörsbyråer för termisk processteknik
 • Torkanläggningar för avloppsslam
 • Knådingsmaskiner för laboratorier
 • Blandningsreaktorer för aggregering av flernivåreaktioner
 • Blandnings- och knådningsmaskiner, kombinerade, för kemisk industri
 • Omrörare och blandare
 • Omrörare för sega material
 • Vakuumförångare
 • Vakuumblandningstorkar
Utöka listan

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 51 – 100
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1966
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

2838 p v