LIMEA FISMA SPA

Emballage av hög kvalitet för industriellt bruk, med stort urval av volymer och format. Emballage i metall för: färgämnen, målarfärg, lösningsmedel, bläck, klister etc... Emballage för farligt gods.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Secchi Conici Serie 286

 • Secchi Conici Serie 292

 • Secchi Conici Serie 180

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Förpackningar och inslagningar i metall
 • Emballering och packning - Maskiner och utrustning
 • Specialförpackningar på kundbeställning
 • HINKAR
 • emballage i bleck för industriell användning
 • METALLFÖRPACKNINGAR
 • Konformade hinkar
 • Cylinderformade dunkar
 • behållare för brandfarliga vätskor
 • metallcontainrar
 • containrar i plåt
 • organisering av fotoutställningar
 • cylindriska lådor
 • sampolymerer med styrol

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R70907291 1660 p v