Kontaktor – C300 - Kontaktor-serie upp till 500A och 1500V

Kontakt

Beskrivning

Alla versioner kan bära upp till 500 ampere kontinuerligt. Vid kortslutning klarar serien till och med 5 000 ampere i 20 millisekunder utan att kontakterna svetsar. Kontaktorn behåller därför sin fulla funktion för att vid behov koppla bort höga effektområden upp till 500 ampere vid 1 500 volt – oavsett strömriktning. Denna fullt dubbelriktade funktionen är viktig för system med en laddnings- och urladdningsprocess, till exempel i batterinätverk eller elfordon. Stationära energilagringsapplikationer: Gridstabilisering och batterienergilagring Regenerativa system i industrianläggningar Batterihanteringssystem Energiförråd i hemmet