Kablar för automation, sensorer, mätning

Beskrivning

Elektronisk mätning, styrning och automatisering är viktigt för nästan alla industrisektorer. Sensorer och mätteknik är nära kopplade till varandra på många områden. Sensorteknikens användningsområde sträcker sig från insamling av faktorer inom processteknik till kontroll av produkter eller miljö till analys av egenskaper inom tillverkning och automatiserad produktion. Exakt mätning av fysikaliska värden som temperatur, tryck, fuktighet, fyllnadsnivå, positionering, vibrationer, flöde, effekt, vridmoment, hastighet, ultraljud, infrarött ljus, sammansättning och koncentration av gaser och vätskor samt iakttagande av mätningstoleranser och produktionskontroll är av yttersta vikt.

Kablar och nätverk
  • Kablar för automation
  • Kablar för mätning
  • kablar för sensorer

Ytterligare dokumentation

PDF-dokument

Andra produkter från denna verksamhet