KMU LOFT Cleanwater GmbH är din professionella och tillförlitliga partner inom industrin för avloppsrening globalt. Från analys över planering till installation och driftsättning står fackexperter, ingenjörer och kemister från företaget vid er sida hela vägen. Sedan 1989 utvecklar och tillverkar KMU LOFT vakuumindunstaranläggningar som ekonomiska lösningar för avloppsrening. Numera arbetar 2 400 vakuumindunstare världen över 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan med att rena avloppsvatten. Med upp till 98 % återanvändbart destillat av hög kvalitet kan kunder i alla möjliga branscher rena sitt avloppsvatten effektivt och säkert. Användningen av vakuumindunstare bidrar inte bara till att det renade avloppsvattnet kan återanvändas och att minska kostnader, utan även värdefulla biprodukter ur avloppsvattnet kan återvinnas.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • E-handelssajt
 • E-handelssajt

Företags sociala media

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 101 - 200
  Antal anställda
 • 1 – 10
  Säljare

Organisation

 • År då företaget grundades 1990
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Vakuumverdampfer DESTIMAT® LE
 • Vakuumverdampfer DESTIMAT® LE
 • Vakuumverdampfer PROWADEST®

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Vattenåtervinning - utrustning och installation
 • Behandling av förorenat vatten
 • Avloppsvattenrening för industrin
 • Vakuumindunstare
 • Avloppsfri produktion
 • Återvinningssystem för avloppsvatten
 • Vattenreningsanläggningar
 • Anläggningar för industrivattenrening
 • Oljeseparatorer
 • Beredningsanläggningar för processvatten
 • Anläggningar för fullständig avsaltning
 • Vattenreningsanläggningar för industriavlopp
 • Vakuumindunstare med tvångscirkulation
 • Vakuumindunstare med självcirkulation
 • Genomströmmande neutralisering
 • bandfilter
 • behandlingar och återvinning av processvatten
 • rening av industriellt avloppsvatten
Utöka listan
4254 p v

Relaterade sökningar