ITISYSTEMS SRL

Företaget Itisystem är specialiserat på konstruktion och tillverkning av kompletta anläggningar för dosering för olika sektorer. Vi har varit verksamma i 20 år med att erbjuda sofistikerade och funktionella system. Vi erbjuder kunden alla slags kompetenser, innovation och professionalism för att med precision kunna uppfylla alla krav i fråga om godshantering, vägning, blandning, dosering av pulver, granulat och vätskor, samt separation av metaller. Företagets doseringslinjer är välkända och används med framgång i Italien och andra länder.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Dosatore bivite

 • Dosatore monovite

 • Riempitrici di polveri

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Vägning och dosering - mät- och regleringsapparatur
 • Dosering - maskiner och utrustning
 • Pumpar
 • Kontinuerlig godshantering - system
 • Pneumatiska anläggningar
 • fyllare för viskösa ämnen
 • PULVERFYLLARE
 • VÄGNINGSSYSTEM
 • Doseringssystem
 • gravitationsstyrda påfyllningsmaskiner
 • fyllnignsmaskiner
 • doserare för viskösa ämnen
 • doserare för granulat

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R66849930 1660 v