ISAD SALI - SALE ALIMENTARE E INDUSTRIALE

Industrisalt, livsmedelssalt, havssalt, salt för avisning och salt för vattenrening.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • FUXOR

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industriellt salt
 • vägsalt
 • salt för rening
 • salt för vattenavhärdning
 • salt i pastiljer
 • kalciumklorid
 • natriumklorid
 • livsmedelssalt

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R46070460 546 v