INTERCOM SRL NORMALIZZATI PER STAMPI

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • INTERCOM SRL Esterno azienda

 • INTERCOM SRL Interno ala stampaggio

 • INTERCOM SRL Lastre

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Verktygsmaskiner - Bearbetning av metaller
 • Rostfritt stål
 • rostfritt stål

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

S25408961 122 p