ING. A. ROSSI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL

Ing. A. Rossi Impianti Industriali är ett företag inom livsmedelssektorn. Tack vare våra innovationer och en ständig utveckling kan vi arbeta mot marknader på hög nivå och erbjuda ett stort sortiment av produkter.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Agrumi

 • Pomodoro

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Livsmedelsindustri - Maskiner och utrustning
 • kompletta fruktförädlingslinjer
 • pastörisering för livsmedelsindustrin
 • förvärmningsaggregat hot break och cold break
 • kompletta daddelförädlingslinjer
 • beredningslinjer för tomatpassata
 • steriliserad fyllningsanläggning
 • beredningslinjer för tomater
 • SYLTBEREDNINGSANLÄGGNINGAR
 • kompletta nyckelfärdiga linjer
 • VÄRMEVÄXLARE
 • SNABBKYLNINGSENHET
 • konstruktion av maskiner för livsmedel
 • konstruktion av anläggningar för livsmedel
 • kompletta industrianläggningar
 • förädlingslinjer för tomater
 • anläggningar och utrustningar för industrin för konserverad frukt och grönsaker
 • steriliseringsapparater för livsmedelsindustrin
 • anläggningar och utrustningar för livsmedels- och konserveringsindustrin
 • avdunstare för livsmedelsindustrin
 • anläggningar och utrustningar för förvandling av tomater
 • anläggningar och utrustningar för utvinning av fruktjuice
 • anläggningar och utrustningar för produktion av konserverad frukt
 • maskiner för jordbruks- och livsmedelsindustri
 • anläggningar och utrustningar för att tvätta och rensa frukt och grönsaker
 • homogeniseringsapparater för produktion av fruktjuice
 • anläggningar och utrustningar för produktion av fruktjuice
 • anläggningar och utrustningar för behandling av frukt och grönsaker
 • konstruktion anläggningar för livsmedelsindustrin

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A40773580 4254 p v