IMMEA DOSATRICI SRL

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • linee di confezionamento

 • linee di dosaggio

 • dosatrici

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Dosering - maskiner och utrustning
 • doserare för förpackning
 • doserare för målarfärger
 • volymdoserare
 • reparation av påfyllningsmaskiner

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R67627650 126