FRESENIUS KABI IPSUM

Fresenius Kabi iPSUM är en enhet i gruppen Fresenius Kabi som är specialiserad på tillverkning av aktiva substanser av typen betalaktamin, i enlighet med gällande god tillverkningssed, i sterila former för oralt bruk. Produkterna är typgodkända av FDA (Food and Drug Administration) och företaget levererar till tredje part, bland annat sterila penicillin- och cefalosporinpreparat som tazobaktam, ceftriaxon, cefuroxim, cefazolin, cefotaxim, ceftazidim och även i förening med sulbaktam, amoxicillin, cloxacillin, dicloxacillin, flukloxacillin, nafcillin, oxacillin, mecillinam och olika penicillinföreningar.

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • fresenius

 • fresenius

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Farmaceutprodkter
 • infektionshämmande
 • amoxicillin
 • aktiva läkemedelssubstanser
 • cefalonium
 • cloxacillin
 • AMPICILLIN
 • sterila cefalosporiner
 • cefepim
 • kemiska produkter för läkemedelsindustrin
 • Tillverkning av antibiotika
 • jäsningspenicillin och derivat
 • cefuroxim, Na-salt
 • natrium och derivat
 • farmaceutisk hjälp
 • antihistamin
 • funktionsmat
 • inflammationsdämpande medel
 • antibiotika
 • antikoaguleringsmedel
 • elastiska strumpor
 • astmamedel
 • medel mot trombos
 • sanitetsartiklar

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Dotterbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A32661920 3183 p v