Ferag AG med huvudkontor i Hinwil/Schweiz utvecklar unika och smarta transport-, sorterings- och buffertsystem för intern logistik och är ledande på världsmarknaden för vidareförädlingssystem inom den grafiska industrin. Sedan över 60 år litar kunder över hela världen på det schweiziska familjeföretagets effektivitet och tillförlitlighet. Transport- och sorteringslösningarna för intern logistik är en vidareutveckling av de Ferag-bearbetningssystem som ursprungligen togs fram för produktion av tryckta medier och lämpar sig bäst för distributionslogistik utanför den grafiska industrin. Användningsmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Materialflödessystemen kan användas såväl i den bearbetande industrin som i mode-, bil-, livsmedels- och e-handelsindustrin. Företaget har en egen säljorganisation med försäljnings- och serviceföretag i 18 länder.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Youtube

Företags sociala media

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • > 500
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1957
 • Företagets natur Företagets natur Säte
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kontinuerlig godshantering - system
 • Företagsinterna transportörsystem
 • Transportörsystem för styckgods
 • Transportörsystem för postförsändelser
 • Transportörsystem, automatiska
 • Transportörsystem för klädindustrin
 • Hängtransportanläggningar för intern varutransport
 • Sorteringsanläggningar och sorteringssystem
 • Sorteringsanläggningar för paket
 • Sorteringsanläggningar för kläder
 • Postsorteringsanläggningar
 • Postdistributionsanläggningar
 • Tipptrågssorterare
 • Vertikalsorterare
 • Cross docking-sorterare
 • Påssorterare
 • Beställningsanläggningar och -system
 • Transport- och sorteringsanläggningar för intern logistik
 • Automatisering av lager- och transportörsystem
 • Buffertlagersystem (logistik)
 • Förarlösa transportsystem (FTS)
 • Förarlösa transportfordon (FTF)
 • Mobila industrirobotar
 • Materialflödessystem
 • Intern materialflödesteknik
 • Returhantering
 • Styrsystem för lager- och transportutrustning
 • Conveyor systems for automation
 • vertical conveyors
 • Transportband och transportanläggningar
Utöka listan
4254 p v