Vi erbjuder konceptlösningar för mobila och fast installerade desinficeringsapparater för inomhusluft som ett komplement till ert hygienarbete. Våra apparater är avsedda för alla slutna utrymmen där spridningen av luftburna virus är extra stor, till exempel i kontorsbyggnader, på läkarmottagningar och i affärer, men även för offentlig verksamhet som förskolor, skolor och äldreboenden. Våra apparater i ViBa-Clear-Basic-serien når upp till en luftdesinfektionsnivå på 6 log. ViBa-Clear Basic har en flödeshastighet på 38 m³/h (32 dB) och oskadliggör upp till 99, 9999 % av alla virus och bakterier. Även mögelsporer minskas med 1, 7 log-nivåer och oskadliggörs med upp till 97, 5 %. Våra apparater i ViBa-Clear-MAXX-serien når upp till en luftdesinfektionsnivå på 3 log. ViBa-Clear-MAXX har en flödeshastighet 150 m³/300 m³/h (36 dB/42 dB) och oskadliggör upp till 99, 9 % av alla virus och bakterier. Vi levererar till hela Europa

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1996
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • ViBa-Clear für jede Raumgestaltung

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Luftrening - utrustning och system
 • Luftdesinficerare
 • Luftrengörare mot aerosoler (virus + bakterier)
 • Luftreningsanläggningar
 • UV-desinficeringsapparater för luft
 • UV-C desinficering av inomhusluft
 • Apparater för luftdesinfektion
 • UV-C apparater för luftdesinfektion
 • luftrenare
4051 p v

Relaterade sökningar