Explosionssäkra skalor

Explosionsskyddad våg för lastbil, plattform och järnväg

Beskrivning

Vid anläggningar för produktion, bearbetning och lagring av farliga ämnen finns det en hög risk för olyckor. Särskilda säkerhetskrav ställs på sådana företags utrustning, inklusive vägningsutrustning. Vägning av kemiska, giftiga ämnen, oljeprodukter och gaser på explosionssäker utrustning. Explosiva och brandfarliga ämnen transporteras med järnväg, väg, flyg och sjötransport. Väg vikterna på en speciell explosionssäker skala. De skyddas av ett egensäkert elnät. Explosionssäkra lastbils- och järnvägsvågar kan ha ett maximalt mätområde på upp till 200 ton. Järnvägståg vägs: ✅ lastat och tomt tåg; ✅ vagnar utan att stoppa trafiken utan att koppla ur tåget; ✅ vagnar som laddas (i doser). Moderna explosionssäkra vågar är föremål för obligatorisk certifiering. Rätt val av vägningsutrustning sparar materiella värden och människoliv.

Vägning och dosering - mät- och regleringsapparatur
  • Explosionssäkra skalor
  • Explosionsskyddad våg för lastbil, plattform och järnväg
  • explosionssäker utrustning

Andra produkter från denna verksamhet