ennox - din specialist när det handlar om gasteknik. ennox biogas technology GmbH är er kompetenta partner i alla frågor gällande biogas-, rengas- och deponigasteknik. Vårt utbud omfattar alla gastekniska komponenter för biogasanläggningar, anläggningar för avloppsvattenrening samt deponier – rötkammarutrustning, gaslager, gasreningsanläggningar och facklor. Då vi tillverkar komponenterna i egen regi kan vi leverera måttbeställda lösningar för nästintill varje användningsområde. Förutom tillverkning som håller hög kvalitet är vår styrka också planering av gasledningar och gasrengöringssystem. Här kan vi ställa all vår erfarenhet till förfogande åt kunden så att denne i slutändan också får den produkt som behövs. Tack vare vår långa erfarenhet och stora kompetens har vi kunnat anpassa vår gasfackelteknik med stor framgång på områdena pyrolys, vedgasförbränning, högtemperaturfacklor och industriella tillämpningar.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2011
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Mannlöcher
 • Gasdorn
 • Schaumfalle

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Biogas - Anläggningar
 • Avfallsgasteknik
 • Rötkammare, rötbehållare
 • Apparater inom miljöteknik
 • Gasfackelanläggningar
 • Gasreningsanläggningar
 • Högtemperaturfacklor
 • Vedgasfacklor
 • Pyrolysfacklor
 • Gaslager
 • Rengasteknik
 • Gastekniska komponenter
 • Gasdorn
 • Deponifacklor
 • Gasförbränningsanläggningar
 • Biogasfacklor
 • Gasfacklor för luftutsug
 • Aktivt-kol-filter
Utöka listan
2838 p v