Eco.ter S.r.l. arbetar på ett sätt som säkerställer höga kvalitetsstandarder vid utförandet av de olika servicearbetena enligt kundens behov och i full efterlevnad av säkerhetsnormer, gällande regler och procedurer som reglerar ingreppstypen. Eco.ter s.r.l. "att konstruera" innebär framsteg, utveckling, och detta härrör från medvetenheten om att inget land eller nation kan tänka sig egen tillväxt utan att bygga ny infrastruktur och nya anläggningar.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Distributör

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • ECO.TER S.R.L. SPURGHI

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industriavfall - Elimineringservice
 • asbestsanering
 • soptippar
 • rengöring av avlopp
 • miljösanering
 • automatisk tömning
 • transport avfall
 • tjänst för upphämtning av avfall
 • industriell tömning
S85350821 1581 p v