ECO EDUCATION SRL

Rådgivning och övervakning av avfallshanteringen hos företag. Felaktig klassificering av avfall kan medföra en serie negativa konsekvenser för förfarandena för eliminering och återvinning av dessa avfall, för att inte nämna mer eller mindre stränga straff vid kontroll av behöriga myndigheter. För att förbättra insamlingen och hanteringen av avfall, erbjuder koncernen Santini åt företag en rådgivningstjänst om klassificering, deponering och etikettering av det producerade avfallet, samt ett tillvägagångssätt som är kompatibelt med SISTRI. Efter ett möte, som ofta hålls vid huvudkontoret av kundföretaget, överlämnar vi en slutrapport. Företagsgruppen Santini erbjuder också en kontroll av hur företaget ligger till i förhållande till gällande miljöregler, med hjälp av en specifik checklista, samt rådgivning om gällande lagstiftning som ibland är extremt komplex, liksom uppdateringar om nyheter i lagstiftningen. Tel. : 0043 523221303. Fax : 0043 523220080

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Eco Education

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Miljö - rådgivning och kontroll
 • rådgivning avfallshantering
 • rådgivning för rening och vattenrening
 • rådgivning i eliminering av avfall
 • miljökonsulter
 • eliminering farliga material
 • bortskaffning av giftigt avfall
 • arbetsmiljösäkerhet
 • miljökonsekvensutredningar
 • studier i ekologisk bokföring
 • insamling och bortskaffning av avfall
 • skrotning av hushållsapparater
 • återvinning avfall
 • sorterad insamling
 • återvinning papper
 • miljösanering
 • materialåtervinning
 • service dygnet runt
 • nödtjänster för miljön
 • undervisning avfallshanteringtjänster
 • rådgivning för sanering och kontroll av miljön
 • kontroll av markbaserade föroreningar
 • undervisning inom sektorn för rening av luftföroreningar
 • undervisning sektorn ljudisolering

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Z48807660 3031 v