E.C.M. REFRATTARI SRL

E.C.M. Refrattari inledde sin verksamhet 1959 och ägnar sig sedan 1980 uteslutande åt malning och produktion av oformade material. Tack vare våra provningsverkstäder av högsta kvalitet är vi certifierade enligt ISO 9002. Verkstaden är bland annat utrustad för att genomföra partikelanalys och kontroll av härdningstider, vilka görs regelbundet för att garantera kunderna en jämn kvalitet över tid. Våra huvudsakliga produkter är torr cement, gjutna eldfasta produkter och granulat. Tack vare våra innovativa och flexibla produktionsanläggningar kan E.C.M. tillverka eldfasta material för stålindustri, byggverksamhet och värmeanläggningar, som kännetecknas av en hög kvalitet och kan anpassas till kundernas specifika krav. Våra eldfasta produkter tillverkas av inerta material som är idealiska för många olika tillämpningar inom byggsektorn och värmesektorn.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Eldfast murbruk och cement
 • Eldfasta element - Material och produkter
 • eldfasta material
 • eldfasta material för byggnation
 • eldfast betong
 • eldfasta beläggningar

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1959
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

S18690981 3031 v