DINOIL PARTS & LUBRICANTS

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

Vårt mål är att bli ett företag ledande inom sektorn för smörjmedel och erkännas som sådant genom vår marknadsföring, vår kundservice och den teknik som används inom produktionen av oljor, fett och specialvätskor som marknadsförs under ett världsvarumärke. Vi tillverkar ett komplett sortiment nya produkter, mycket specifika och av hög kvalitet, för bilar, nyttofordon och olika typer av industrier. Smörjmedel

Företagets webbplats

Videoklipp

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Smörjmedel för industribruk
 • Smörjmedel för bilar
 • Oljor, industri
 • Reservdelar till dieselmotorer
 • Petroleumbränsle och tillsatser
 • syntetiska smörjmedel
 • smörjmedel
 • smörjmedel för dieseldrivna bilar
 • smörjmedel för fordon
 • högtemperaturssmörjmedel
 • smörjoljor
 • specialoljor
 • syntetiska industrioljor
 • litiumfett
 • smörjmedel för dragfordon
 • smörjmedel för motorcyklar
 • vegetabiliska smörjmedel
 • smörjmedel för mekaniska transmissioner
 • smörjmedel för hydrauliska kretsar
 • smörjmedel för industrin
 • smörjmedel för differentialer och växellådor
 • semisyntetiska smörjmedel
 • smörjmedel för maskinindustrin
 • smörjmedel för bensindrivna bilar
 • motoroljor
 • smörjmedel för turbodieselbilar
 • smörjmedel för jordbruk
 • skärningsolja
 • tillsatsmedel för bränsle

Utöka listan

Varumärken

 • LUBRICANTS

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

 • Postgiro

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Z66065650 4254 v