CUOGHI SRL

Produktion av luftfuktare för lokaler eller kanaler, adiabatiska luftfuktare, med ångproduktion eller dränkta elektroder, för växthus och luftbehandlingsanläggningar.

Företagets webbplats

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Avfuktning - Utrustning
 • Luftfuktare
 • luftfuktare för industriellt bruk
 • installation av avfuktare
 • luftavfuktare för industriellt bruk

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R49185000 546 v d

Relaterade sökningar