Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH (CTP) räknas till de ledande företagen inom området industriell avgasrening. Sedan grundandet 1985 har CTP varit inriktat på högsta kvalitetsstandard, baserat på certifierad teknisk sakkunskap. Resultatet: Banbrytande insatser inom avgasrening. CTP-systemlösningar. CTP-systemen ger nästintill inga utsläpp samtidigt som man får högsta lönsamhet vid alla processer. Skadliga ämnen som t.ex. flyktiga kolväteföreningar, NH3 och NOx avlägsnas genom framförallt katalytiska och termiskt regenerativa processer. Den ekonomiska vinsten med CTP-systemen: Oönskade, skadliga ämnen i avgaserna omvandlas till användbar energi. Globalt nätverk: Vid sidan av företagets huvudkontor i Österrike har CTP ett vitt förgrenat försäljnings- och servicenätverk: Licenstagare i Australien och Japan. Dotterföretag i Korea, Kina, Frankrike, Sverige, Spanien och USA. Ett stort antal partner i andra länder

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 51 – 100
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1985
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Regenerative Nachverbrennung (RNV)
 • Direkte Thermische Nachverbrennung (TNV)
 • Katalytische Nachverbrennung (KNV)

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Klimatstyrning, luftning och ventilering - Apparater
 • Pilotanläggningar
 • Industriell frånluftsrening
 • NOx
 • Dioxin och furan
 • Rengöringsanläggningar
 • Frånluftsreningsanläggningar
 • Frånluftsreningsanläggningar, katalytiska
 • Adsorptionsanläggningar
 • Anläggningar för selektiv katalytisk reduktion (SCR)
 • Regenerativa system för termisk efterförbränning
 • Avgasuppsugningsanläggningar
 • Mobila och termiska anläggningar för frånluftsrening
 • Frånluftsreningsprocesser
 • Frånluftsförbränningsanläggningar
 • Adsorptionsanläggningar
 • Anläggningar för selektiv, ickekatalytisk reduktion (SNCR)
 • Utveckling av avgasreningssystem
 • Luktborttagning
 • Ingenjörsbyråer för anläggningskonstruktion
 • Katalysatorrening
 • Lustgas, teknisk
 • Montering av frånluftsanläggningar
 • Oxidationskatalysatorer
 • Miljöteknik
 • Värmeåtervinningssystem för frånluft
 • Värmeväxlare
 • aerosol
 • vattenreningsanläggningar
 • anläggningar för värmeåtervinning
Utöka listan
4254 p v