I synergi med de lokala myndigheterna, deltar konsortiet i: bekämpningen av hydrogeologiskt förfall och regleringen av avrinningen från kullar och berg (markskydd); avledningen av överflödsvatten för att förebygga översvämning av jordområden och byggnader (sanering); tillhandahållande och den rationella användningen av vattenresurser avsedda i första hand för irrigering; för bevarandet av naturliga resurser (skydd av miljön).

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA bonifiche
 • CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA irrigazioni
 • CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA bonifica terreri

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Miljö - rådgivning och kontroll
 • Miljöorganisationer
 • miljösanering
 • sanering av förorenad mark och vatten
 • industriella föreningar

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 51 – 100
  Antal anställda

Organisation

 • Företagets natur Företagets natur Säte,
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

En sida för ditt företag Ser ni detta? Det gör era potentiella kunder också
Registrera er för att bli synliga på EUROPAGES.
Lägg till mitt företag

EUROPAGES rekommenderar också

95 f