CHIMET SPA

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Recupero e affinazione

 • Catalizzatori

 • Film spesso

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Ädelmetall och specialmetaller
 • Industriavfall - Elimineringservice
 • rening av ädelmetaller
 • Köper katalysatoravfall
 • återvinning av ädelmetall

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R65004620 123