Framställning av högrena salter. Kalcium- och magnesiumklorid står i centrum här. Dessutom löser, kristalliserar, torkar, pulveriserar och packar vi in och om åt dig. Vi kan leverera samtliga produkter i utbudet. I centrum står kalcium- och magnesiumklorid. En nyhet i sortimentet är blandningar av havssalt. Dessutom löser, kristalliserar, torkar, pulveriserar och packar vi in och om åt dig. Du hittar samtliga produkter i vår produktlista. GMP-laboratoriet hanterar också externa analysuppdrag och förfogar över en ICP OES och en ICP MS för elementanalys inom spårning.

Företagets webbplats

  • Huvudsajt
  • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

  • Se katalogen

    Katalog på TYSKA

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

  • Labor
  • Lager
  • Purifizierung

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Industriellt salt
  • Oorganisk kemi - Basprodukter och derivat
  • Ammoniumklorid
  • Kaliumklorid
  • Kaliumpolysulfid
  • Magnesiumklorid
  • Anorganiska föreningar
  • kalciumklorid
  • natriumsulfat
  • magnesiumsulfater
  • oorganiska kemikalier
  • Mineraliska kemikalier - syror
  • Oorganisk kemi - Baser
  • kemikalier för kosmetikaindustrin
  • kemikalier för läkemedelsindustrin
  • kemikalier för livsmedelsindustrin
  • oorganiska syror
  • kalium och kaliumderivat
Utöka listan

Kompletterande info

Nyckelsiffror

  • 11 – 50
    Antal anställda

Organisation

  • År då företaget grundades 1888
  • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

2838 p v

Relaterade sökningar