CATV: kablar för nedlänkning/satellitdistribution. -

Web icon
Kontakt

Beskrivning

Ökningen av elektriska signaler på alla områden leder till ökad elektromagnetisk störning vid dataöverföring. TELASS® CATV-kablar erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå mot dessa elektromagnetiska influenser tack vare sin höga skärmningsnivå. De utmärkta mekaniska egenskaperna gör det enkelt att installera dem. TELASS® specialkablar överför signaler med minimala dämpningsförluster.