CasoCleanCheck GbR specialiserar sig på kontroll av komponenters tekniska renhet. Därvid använder vi en särskild analysapparatur. Förutom analys av smutsrester på funktionella komponenter specialiserar vi oss också på kontroll av dekorativa komponenter. Mätning av komponentrenhet spelar en betydande roll eftersom komponentrenhet blir ett allt viktigare kvalitetskriterium, samt allt oftare anges i ritningar (CCC = component cleanliness code) och därmed också framträder som kvantifierbar. Det är särskilt för dess syften utvecklade metoder och standarder som gör det möjligt för oss att leverera snabba, tillförlitliga, reproducerbara och kostnadseffektiva lösningar. De genomförda smutsrestanalyserna motsvarar standarden i den nya VDA 19 (ISO 16232). Bland våra kunder finns några av de kändaste fordonstillverkarna. Företaget CasoCleanCheck är sedan mars 2013 ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt
 • Huvudsajt

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2009
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • REM
 • Lichtmikroskopie
 • Lichtmikroskopie

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Produkt- och materialprovning
 • vda 19
 • iso 16232
 • Ljusmikroskopi
 • Gravimetrik
 • Partikelfilter
 • VDA19.1
 • Omgivningsövervakning
 • JOMESA
 • Zeiss EVO MA
 • Teknisk renhet
 • Renhetsanalys
 • Materialanalys
 • Smutsrestanalys
 • Kontrollapparater för teknisk renhet
 • VDA19, del 2
 • Elektroniskt svepmikroskop
 • materialanalys
Utöka listan
2238 p v