BOCEDI OFFICINA SRL

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Cartesiano

 • Incapucciatore

 • Reggitrice

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Emballering och packning - Maskiner och utrustning
 • maskiner för inpackning i nät
 • sträckfilmsmaskiner för förpackning
 • förpackningsmaskiner för emballage.
 • maskiner för förpackning med krympfilm

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1966
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R67585810 121