Kompletterande info

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

  • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
  • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

  • 0WO0N000000J9L7WAK_14238258.JPG
  • 0WO0N000000J9L7WAK_14238259.JPG
  • 0WO0N000000J9L7WAK_14238260.JPG

Nyckelord förknippade med detta företag

  • Asfaltsmaskiner
  • grävmaskiner
  • bilskrotare
  • maskiner och utrustning för byggnation
  • perforeringsmaskiner för grävning av brunnar
S43769620 1660 p v