Alla aktiviteter och hela produktsortimentet är indelade i segmenten transport, industri och fordon. Användningsområdena mätning, effektövervakning, specialvätskor/dosering och behandling har en bred produktportfölj. I segmentet ”mätning” är vi din partner för olje- och bränsleflödesmätare, bränslemätare, dieselförbrukningsmätare och dieselövervakning för alla diesel- och oljedrivna motorer, aggregat och ångpannor. Med vår produktportfölj ”effektövervakning” erbjuder vi helhetslösningar inom datainsamling, analys och utvärdering. Fuel Performance System, axeleffektsmätare (SPM) och andra data från transportautomatiseringen (t.ex. CO2-Reporting MRV) är noggrant förberedda för detta.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen

  Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 1928
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Shipping
 • Industrial
 • Vehicles

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Mätning och reglering av effekt och flöde - Redskap och instrument
 • Bränslebehandling
 • Doseringsräknare
 • digital flödesmätare
 • elektronisk flödesmätningsutrustning
 • Flödesmätare för Diesel
 • Flödesräknare
 • Homogeniserare för fartygsmotorer
 • Mätenhet för mineralolja
 • Oljeräknare
 • Mätapparater för viskositet
 • Flödesmätare för kemikalier
 • Flödesmätningstjänster
 • Elektroniska apparater för kontinuerlig densitetsmätning
 • Mätenheter för bränsleförbrukning
 • Instrumenti za merjenje gostote za industrijo
 • Flödesmätare
 • viskositetsmätare
Utöka listan
4254 p v

Relaterade sökningar