ANTRAKS (eller A3) Group fokuserar på utformning och tillverkning av lösningar för smarta elnät, för elöverföring och distribution. Vi är specialiserade på felkontroll, styrning och automatisering. Vårt sortiment innehåller felindikatorer för kontaktledningar ("Lodestar"), jordfelsindikatorer för nedgrävda ledningar, utmatningsmonitorer, lösningar för nätautomatisering, felhantering ("mini-SCADA KOMORSAN") och hanteringslösningar för lindningskopplingar: OLTC-lägesmonitorer, OLTC-kontrollenheter och sensorer. A3 Group har arbetar på elmarknaden sedan 1991. Vi är i dagsläget den ryska elsektorns "mest innovativa företag", med internationell erfarenhet i 35 länder över hela världen. Vi har över åttio anställda, varav tjugo arbetar på vår avdelning för forskning och utveckling för att skapa unika lösningar på rysk och internationell nivå (vi innehar 12 patent). Vårt uppdrag är att göra distribution av elektricitet säkert, pålitligt och effektivt.

Företagets webbplats
 • Huvudsajt
 • Products
 • About company
Företags sociala media

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

 • Se katalogen Katalog på ENGELSKA

Kompletterande info

Videoklipp
Nyckelsiffror
 • 51 – 100
  Antal anställda
 • 11 – 50
  Säljare
 • 10%
  % omsättn. på export
 • 5.000 K€ - 9.999 K€
  Omsättning
Organisation
 • År då företaget grundades 1991
 • Företagets natur Företagets natur Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent
Marknader och utbytesområde
Omland
Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning
Försäljningsinformation
Incoterms
 • FCA Fritt lastat
  [DELIVERY2 - DELIVERY2_LABEL]
 • CPT Frakt betald till
  [DELIVERY7 - DELIVERY7_LABEL]
Säljarens ansvar Köparens ansvar
Betalningssätt
 • Överföring med BIC
 • Remburs
Banker
 • Sberbank
 • Sovkombank

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag
 • About us
 • About us
 • About us
Nyckelord förknippade med detta företag
 • Mätning och reglering av elektricitet och annan energi - Redskap och instrument
 • Elektricitet - överföringsutrustning
 • Elektricitet för industribruk - Komponenter och delar
 • Mätning och reglering av effekt och flöde - Redskap och instrument
 • Kontroll och kalibrering - Redskap och instrument
 • Distribution av elektricitet
 • Elektricitet - Produktion och distribution
 • Elektricitet - Distributionsanläggningar
 • Felindikatorer för kontaktledningar
 • Felpassageindikatorer
 • Felindikatorer
 • Jordfelsindikatorer
 • Lägesmonitor för lindningskopplingar
 • Kortslutningsindikator
 • linjeautomatisering
 • analysatorer för multifunktionella elnät
 • implementering av lokala energiplaner
 • elektriska och elektroniska mätinstrument för mätning av elektricitet
 • forskning och utveckling inom sektorn för produktion och transport av elenergi
 • konsulter, produktion och transport av elenergi
 • transport ovan mark av elenergi med elektrodukter
 • underjordisk transport av elenergi med kablar
 • produktion och transport elenergi
 • utformning av elnät
 • kontrollpaneler för distribution av elenergi
 • elektriska feldetektorer
 • elektriska isoleringar
 • elektriska apparater
 • utrustning för eldistribution
Utöka listan
4051 p v