ALMAG SPA

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • OTTONE

 • BARRE IN OTTONE

 • PRODOTTI

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Mässing
 • Gjuterier koppar, brons, mässing
 • Zink och legeringar
 • extruderade stänger
 • stänger i legeringar och i koppar

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  1946
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

A02862190 121