AGEA-KULL AG

The Advanced Solutions for High Voltage and High Current Testing

agea-kull ag uppstod 1996 genom sammanslagningen av de båda företagen agea ag och Hans Kull AG. Företaget är idag specialiserat på kontrollsystem för högström och högspänning inom energiteknik. Produkterna tjänar som kvalitetssäkring av komponenter för distribution och tillförsel av el och täcker ett brett område där högspänningskontroller är oumbärliga som t.ex. Produktions- och besiktningskontroller, driftsättnings- och reparationskontroller, statuskontroller samt diagnoser på plats. Sortimentet fokuserar på mobila provanläggningar för kontroller som utförs på plats. Tjänsterna inkludera utveckling, konstruktion och tillverkning av högspänningssystem och -komponenter liksom reparation och underhåll av dessa.

Företagets webbplats

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

Videoklipp

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Frequency Variable On-Site Test System for GIS

 • Medium Voltage Test System for higher frequencies

 • High Current Test System

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Elektricitet - apparater
 • Transformatorer, omformare, likriktare
 • Högströmsprovutrustning
 • Högspänningsprovutrustning
 • provutrustning på plats lokalt
 • Frekvensvariabla serieresonanssystem
 • Anläggningar med parallellresonans
 • Provtransformatorsystem av tanktyp
 • Provtransformatorer och -kaskader av cylindertyp
 • Högspänningssystem
 • Högspänningsanslutningar och dämpningsimpedans
 • Säkerhetskretsmaterial
 • Utvecklingsuppdrag och prototypkonstruktion
 • omlindning av transformatorer och drosselspolar
 • Revision, reparation och modernisering av kontrollsystem
 • GIS-kontroller
 • Kontroll av energikablar
 • Ställtransformatorer
 • Transformatorer
 • Isoleringstransformatorer
 • Lindningsteknik
 • Testsystem för högspänning
 • Spollindning för elektroteknik
 • Prototypteknik
 • Högspänningstestsystem
 • Testsystem för höga strömstyrkor
 • konstruktion av prototyper
 • Spänningstestare
 • provningsinstrument för elektronikindustri
 • högspänningstransformatorer

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades
  1955
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

4254 p v