ACME SRL

Företagets webbplats

verksamhet

Bilder som postats av detta företag

 • Macchina ultrasuoni

 • Sede Acme

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Kirurgi - Apparater och utrustning
 • Medicin och kirurgi - Apparater och utrustning
 • elektromedicinska instrument
 • underhåll elektromedicinska apparater
 • autoklaver för ångsterilisering

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Organisation

 • År då företaget grundades
  2008
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
Grönt: täckt zon
Grått: zon utan täckning

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

R66989770 119