Abfallhai Deutschland GmbH är ett innovativt företag med fokus på modern och hållbar teknik. Våra produkter bidrar till en livfull och säker miljö. Hos oss står människan i centrum. Tekniken ska alltid tjäna människan, inte tvärtom. Det är särskilt viktigt att få med sig människorna på tåget när det handlar om framåtsträvande tekniska innovationer. Våra hållbara och innovativa produkter erbjuder samhället mervärde. I vårt arbete satsar vi på samarbeten mellan näringslivet och forskarsamhället – och är övertygade om att det är rätt väg att gå för att nå framgång i dagens komplexa värld. De motiverade medarbetarna inom vårt familjeföretag är inte rädda för att hugga i. Deras utbildning och fortbildning är en viktig del av vår företagskultur. Tillsammans strävar vi efter att skapa och upprätthålla en miljö som vi vill bo i.

Företagets webbplats

 • Huvudsajt

Kompletterande info

Videoklipp

Nyckelsiffror

 • 11 – 50
  Antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades 2018
 • Huvudverksamhet Huvudverksamhet Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Regional
Nationell
Europeisk
Internationell
täckt zon
zon utan täckning

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Verksamhetsområde

Bilder som postats av detta företag

 • Abfallhai
 • Sorterhai

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Lådor, tunnor och containers för avfall
 • Askkoppar
 • Avfallshantering
 • Avfallscontainrar
 • Avfallsbehållare till sjukhus
 • Brandsäkra avfallsbehållare
 • Hantering av specialavfall
 • Laddboxar till elfordon, väggmontering
 • Värmebeständiga behållare
 • Plåthinkar
 • Hinkar av rostfritt stål
 • Hinkar av plastmaterial
 • Hinkar av bleckplåt
 • Sophinkar
 • Avfallssorteringsanläggning
 • Skräptunnor
 • Papperskorgar, eldfasta
 • Stående askkoppar
 • Sorteringssystem för avfall
 • väggaskkoppar
 • återvinningskärl
 • soptunnor av rostfritt stål
 • avfallshantering
 • avfallsdunkar
Utöka listan
4051 p v

Relaterade sökningar