NANOPHYLL - SMART COATINGS

Develop, Manufacture and Distribute the Most Efficient Smart Coatings

NanoPhyll utvecklar smarta beläggningar som kan användas på befintliga ytor. Våra beläggningar är självrengörande, antimikrobiella och står emot vidhäftning och graffiti. De är avsedda för ett antal olika branscher som olja och gas, byggbranschen, sjukvård och kommunala tjänster. NanoPhylls team kombinerar experter inom materialvetenskap, nano-material, polymerer och biokemi. Vår självrengörande teknik aktiveras av sin omgivande miljö – framförallt av naturligt ljus – och eliminerar behovet av starka rengöringsmedel, ytaktiva ämnen och syror. Våra beläggningar tar bort föroreningar som kväveoxider från luften och hjälper till att minska mängden smog och tillhörande surt regn. NanoPhylls beläggningar binder med substratmaterialen när de appliceras, och det ger en produkt av hög kvalitet som kapar både tid och kostnad för nyappliceringar. Dessutom kan man effektivt minska förekomsten av allergener inomhus, som ofta orsakar luftvägsbesvär, med våra beläggningar.

Senaste nytt om företaget

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

 • Industrijske obloge na bazi smole
 • Rostskyddsbeläggningar
 • Polymerer
 • Självrengörande och självsteriliserande beläggningar
 • Antimikrobiell beläggning för keramik
 • Självrengörande cement
 • Tak- och infrastrukturbeläggningar
 • Anti-vidhäftande beläggningar
 • Dammavstötande beläggningar
 • Anti-isbeläggningar
 • Anti-kletbeläggningar
 • Kemiteknik
 • Cleantech
 • Ledande beläggningar
 • Avisare
 • Grafen
 • Hydrofoba beläggningar
 • Oleofoba beläggningar
 • Multiavstötande beläggningar
 • Fotokatalytiska beläggningar
 • Självrengörande beläggningar
 • Solbeläggningar
 • Termiska beläggningar
 • ytbehandling

Utöka listan

Kompletterande info

Redigera innehållet för mitt företag

Nyckelsiffror

 • 1 – 10
  antal anställda

Organisation

 • År då företaget grundades
  2016
 • Företagets natur
  Företagets natur
  Säte, Moderbolag
 • Huvudverksamhet
  Företagets natur
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

Omland

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Företaget har inga uppgifter om import- och exportzoner

Försäljningsinformation

Incoterms

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Betalningssätt

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

Banker

Detta företag har inte fyllt i dessa uppgifter.

3030 v

Skapa ett gratis konto för att uppdatera er information och öka företagets synlighet

Synlighet

Innehåll

Klassificering

Resultatindikatorer för företaget:
NANOPHYLL - SMART COATINGS

Ert resultat är minimalt. Uppdatera er information och lägg till mer innehåll (text, logoyp, nyckelord) för att öka synligheten och få en bättre klassificering.

Jag skapar ett konto

i fem steg, snabbt och enkelt

Bloggen NANOPHYLL - SMART COATINGS,
registrera ert företag nu!

HELPDESK